15. června 2024

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena

Daň zanikne zpětně k 31. 3. 2020. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. 3.2020 a následně, už daň platit nebudou. Pokud ji někdo už zaplatil, finanční úřad mu peníze vrátí.
Změna se týká i odečtu zaplacených úroků z úvěru na bydlení od základu daně z příjmů:
Na úvěry poskytnuté do konce letošního roku se bude vztahovat dosavadní limit odpočtu úroků do 300 000 Kč. Na úvěry poskytnuté od příštího roku se bude vztahovat už nový limit do 150 000 Kč.
Na druhou stranu se pro účely daně z příjmů prodlužuje z 5 na 10 let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení (rozdíl kupní a následně prodejní ceny). Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.