29. května 2024

Dny nájemního bydlení v ČR

Druhý ročník mezinárodní konference hostil Liberec

Ve dnech 25. -26. listopadu 2021 se v Liberci uskutečnil druhý ročník mezinárodní konference Dny nájemního bydlení v ČR, kterou uspořádalo Sdružení nájemníků ČR. Spolupořadateli této významné akce byli Česká společnost pro rozvoj bydlení, Svaz českých a moravských bytových družstev, Rada seniorů ČR a Stavební bytové družstvo SEVER Liberec.

Záštitu celé akci dali mimo jiné také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor města Liberce Jaroslav Zámečník. Oba nejvyšší představitelé kraje a města také na Konferenci vystoupili a o své názory se také podělili s novináři na tiskovce.

„Jsem rád za podobné akce, jako je konference k tématu nájemního bydlení. Kromě diskuze nad problémy v bytové oblasti se díky setkání s odborníky můžeme lépe připravit na negativní dopady s tím spojené. Ať už se jedná o bezdomovectví, ohrožení chudobou, nadměrnou ekonomickou zátěž domácností či oprávněné obavy o ztráty střechy nad hlavou. Liberecký kraj se nájemnímu bydlení věnuje dlouhodobě. V loňském roce jsme například schválili zákonodárnou iniciativu ve věci převodu podílů měst a obcí v bytových domech. Naším cílem je, aby obce získaly právo nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace na výstavbu nájemních bytů i za cenu nižší než obvyklou, tedy bezplatně či za symbolickou cenu. Nyní se snažíme podporovat rychlou výstavbu obecních bytů, protože i to je jeden ze způsobů, jak vyřešit jejich nedostatek a radikálně nezvyšovat náklady na bydlení. Obce by se měly snažit o to, aby ve svém vlastnictví měly alespoň nějaké byty a získaly částečnou kontrolu nad bytovou situací na svém území. Mohl by se tím vyřešit špatný sociální stav některých obyvatel, kteří jsou často zatěžování několikamilionovými hypotékami,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„V Liberci máme k dispozici zhruba 1 100 nájemních bytů pro různé skupiny obyvatel včetně konceptu Housing  first určeného pro lidi bez domova nebo prostupného bydlení a startovacích bytů. Od roku 2017 pracujeme s koncepcí bydlení, která počítá s tím, že do roku 2030 chceme mít podobných nájemních bytů zhruba 2 000. Aktuálně připravujeme 150 sociálních bytů v nájemním režimu na Žižkově a dalších 150 bytů na Papírovém náměstí. Věřím, že ten malý cíl se nám povede naplnit. Tím ale zdaleka nejsme schopni pokrýt celkovou současnou poptávku po nájemním bydlení obecně. To zůstává na developerech. Proto je žádoucí, aby stát dokázal pro obce a města vytvořit a nabízet jim odpovídající finanční i metodickou podporu, a umožnil jim stávající fond nájemních bytů rozšířit,“ podotkl primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník. „Soukromí developeři na území města připravují aktuálně kolem 2 000 nových bytů. Pokud by i je stát dokázal motivovat, věřím, že se tím situace s poptávkou po nájemním bydlení začne postupně zlepšovat.“

Za hlavního pořadatele Sdružení nájemníků ČR před novináři pohovořil předseda sdružení Milan Taraba. „Význam a důležitost přiměřeného bydlení jsou dány i zakotvením práva na bydlení ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů z prosince roku 1948. Podle tohoto dokumentu má každý právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu svého i své rodiny včetně výživy, ošacení, bydlení, lékařské péče či nezbytných sociálních služeb,“ řekl.

Na samotné konferenci byly ke slyšení zajímavé prezentace a diskusní příspěvky. K problematice nájemního bydlení se aktuálně vyjádřil také ombudsman Stanislav Křeček. Nové investiční záměry v oblasti sociálního nájemního bydlení města Liberce prezentoval náměstek primátora Ivan Langr, který uvedl, že cílem města je nabídnout sociální bydlení cílovým skupinám obyvatel za nájemné v ceně cca 65 Kč/m2, a to v chystané novostavbě domu Na Žižkově v Rochlici nebo v renovovaných a na byty přestavěných starších nemovitostech města. Na zmíněné projekty hodlá město čerpat dotace.

Aktuální přehled podpor a dotačních programů Státního fondu podpory investic představila účastníkům konference Hana Pejpalová. Fond v současnosti podporuje zejména obce. Ve svém portfoliu má ale také výhodné úvěry na bydlení pro mladé do čtyřiceti let. Naopak, pro bytová družstva aktuálně žádný dotační program není fondem připraven. Své postřehy k aktuální situaci na trhu s bydlením poskytla také zástupkyně ministerstva pro místní rozvoj Pavla Schoedelbauerová z odboru bytové politiky ministerstva.

Zajímavé diskusní příspěvky zazněly z úst zástupců Sociologického ústavu AV ČR, který prezentoval výsledky probíhajícího průzkumu na téma vnímání nájemního bydlení. Není bez zajímavosti, že většina obyvatel nevnímá nájemní bydlení jako plnohodnotné, jisté a bezpečné.

Oproti tomu příspěvky zástupců společnosti Heimstaden Czech či Tomáše Kašpara z domu Radost představily nájemní bydlení ve zcela jiném světle. Společnost Heimstaden se snaží svým nájemníkům vytvářet podmínky pro bezpečný a dlouhodobý nájemní vztah zajišťováním velkého rozsahu dalších služeb, zejména v sociální oblasti, včetně služeb pro seniory. Tomáš Kašpar představil nájemní bydlení ve světle luxusního užívání nájemních bytů se servisem, který je znám spíše z hotelových služeb.

Bydlení pro seniory v privátních projektech RoSa představila na Konferenci zakladatelka sdružení Anna Ježková.

Nájem družstevních bytů a budoucnost bytových družstev a bytové družstevní výstavby prezentoval předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil, a také předseda představenstva Stavebního bytového družstva SEVER Petr Černý. Právě realizaci družstevní bytové výstavby pod názvem Oáza v centru si mohli účastníci konference prohlédnout v rámci druhého dne, stejně jako nové sociální byty statuárního města Liberec.

Zdroj: Publikováno ve Zpravodaji Severu, čtvrtletníku Stavebního bytového družstva SEVER se sídlem v Liberci, prosinec 2021

Foto: Pixabay