30. května 2024

Dostupné družstevní bydlení s účastí hlavního města Prahy

Projekt Dostupné družstevní bydlení s účastí hlavního města Prahy, jehož přípravu od počátku řídila radní Hana Kordová Marvanová, je hotov. Dostal zelenou od radních hlavního města a bude ho projednávat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Jedná se o jeden z hlavních bodů volebního programu koalice Spojené síly pro Prahu (STAN/TOP09/KDU-ČSL) a součást programového prohlášení Rady hl. m. Prahy.

Podstatou projektu je obnovení tradice družstevního bydlení za podpory hl. m. Prahy. Jeho cílem je pomoci především středním příjmovým skupinám občanů, včetně mladých rodin, pro něž je bydlení v Praze kvůli vysokým cenám finančně nedostupné. Patří mezi ně mimo jiné zástupci profesí klíčových pro chod a rozvoj města, například učitelé, zdravotníci, hasiči nebo strážníci.

Hlavní výhodou družstevního bydlení je, že družstva dokážou byty postavit levněji než komerční developer, protože nejsou zakládána s cílem vytvářet zisk. Družstevníci tak platí jen nákladové nájemné, tj. jen tolik, kolik skutečně stojí výstavba, správa a provoz jejich družstevního bytu. Díky podpoře hlavního města navíc nemusí na začátku platit za pozemek. Pozemky určené pro družstevní bydlení poskytne město, které družstvu na těchto pozemcích zřídí právo stavby až na 99 let. Po splacení úvěru na výstavbu si družstvo bude moci pozemek za předem stanovených podmínek od města odkoupit. Město se zároveň stane členem družstva a v každém projektu bude mít dispoziční právo k jedné třetině bytů. Ty pak bude moci pronajímat například lidem, kteří vzhledem ke své finanční situaci žádají u města o byt a patří k příslušníkům pro město důležitých profesí. Díky spojení družstevní formy výstavby s podporou ze strany města může výsledná cena bydlení pro konkrétní domácnost klesnout až o 30 % oproti cenám tržním v dané lokalitě.

Odborný tým pod vedením radní Hany Kordové Marvanové připravil ekonomickou a právní analýzu projektu. Z ní vyplynula celá řada zásad, které je třeba dodržet, aby projekt přinesl slibované výhody, počínaje výběrovým řízením na partnera pro výstavbu a konče pravidly spravedlivého vypořádání po splacení anuity a zániku práva stavby.

„Jsem velmi ráda, že jsme se s projektem družstevního bydlení pro střední třídu posunuli již do fáze, kdy ho předkládáme ke schválení zastupitelstvu hlavního města, a věřím, že i zde nalezne podporu. Více než stoletou tradici družstevního bydlení za účasti města stojí za to obnovit, protože má řadu předností. Družstevník má právní jistotu, že o svou investici nepřijde, ani se nedostane do dluhové pasti, protože si nemusí sám brát hypotéku, na kterou často ani nedosáhne. Po splacení anuity může družstevník získat byt do vlastnictví. Navrhovaný model navíc znemožňuje využívání bytů jako byty investiční, například na podnájem a pro krátkodobé ubytovací služby, a jeho podmínky zaručují využívání bytů jen pro vlastní bydlení. Rozhodujícím faktorem, kterým město zvyšuje dostupnost tohoto typu výstavby, je poskytnutí práva stavby na městských pozemcích. Právo stavby je všude v Evropě využíváno ve prospěch rozvoje města a nabízí příležitost občanům i městu vstoupit do oboustranně výhodného vztahu,“ vysvětluje radní Kordová Marvanová, která již do voleb v roce 2018 vstupovala s vizí dostupného bydlení pro obyvatele Prahy.

Dostupné družstevní bydlení s účastí hl. m. Prahy představuje významnou součást bytové politiky hlavního města. Město tím pomůže zaplnit mezeru, která je v současnosti na trhu s byty v oblasti bydlení pro střední příjmové skupiny, zvýšit nabídku bytů na trhu, a tím obecně učinit bydlení v Praze dostupnějším. Již v tuto chvíli má několik městských částí vážný zájem o družstevní výstavbu na svém území a jsou připraveny hned, jak to bude možné, zahájit přípravy na výstavbu.

„Pro nás je otázka dostupného družstevního bydlení skutečně klíčovým tématem. Ve volební kampaní jsme slibovali podporu bydlení i pro střední třídu a pevně věřím tomu, že se blížíme ke splnění tohoto slibu. Ostatně, kdy jindy, než v této době je to téma nanejvýš důležité. Už i pro střední příjmovou skupinu obyvatel se bydlení v Praze stalo kvůli vysokým cenám finančně nedostupné, což situace související s pandemií koronaviru jenom umocnila. Rádi bychom tedy tímto způsobem pomohli mladým rodinám, a především zástupcům profesí, které jsou nezbytné pro chod a rozvoj města,“ uzavírá předseda Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

Zdroj: portál hl. m. Prahy, TZ

Foto: Pixabay