20. dubna 2024

Dotační program Technická infrastruktura 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2022 z Technická infrastruktura, který je součástí programu Podpora bydlení.

Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Maximální výše dotace je 150 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného podprogramu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy.

Vyhlášení výzvy:  25. října 2021
Zahájení příjmu žádostí: 25. října 2021
Datum a hodina ukončení příjmu žádostí: 7. ledna 2022, do 12 hod.
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků 30. dubna 2022
Nejzazší termín ukončení realizace a financování akce 31. října 2023

Podrobné informace zde

Zdroj: MMR