22. července 2024

Euroklíč 2022

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“. Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče“ distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.).

Vyhlášení výzvy: 1. října 2021
Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: 28. ledna 2022, 12:00 hod.
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: duben 2022
Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30. září 2022
Nejzazší termín zahájení realizace akce: 30. září 2022
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

Podrobné informace zde

Zdroj: MMR

Foto: Pixabay