25. července 2024

Fotovoltaika na střeše přináší pro SVJ a družstva nové možnosti

Kromě solárních kolektorů pro ohřev teplé vody se na střechách některých bytových domů objevují fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Primárně ji lze využívat pro společné prostory domu, připravovaná řešení ale budou umožňovat ekonomicky podstatně zajímavější možnost zásobovat vlastní elektřinou také jednotlivé domácnosti.

Dává vlastní výroba elektřiny pro váš dům ekonomický smysl?

Zjistit, jestli se i ve vašem domě vyplatí využívat svou vlastní elektřinu, je poměrně snadné. Jednoduchým modelem lze propočítat, kolik panelů může být na střeše umístěno a kolik MWh elektřiny mohou za rok vyrobit. Pro výpočet úspor jsou dalšími důležitými údaji cena za elektřinu a aktuální spotřeba v domě.

V současnosti může být vyrobená elektřina využívána v rámci společných prostor domu – pro osvětlení, provoz výtahu, provoz bojleru pro společný ohřev vody, pro provoz tepelného čerpadla. Pokud je dům napojen na dálkové vytápění a ohřev vody, není spotřeba elektřiny v domě tak vysoká, aby se investice do fotovoltaiky vyplatila.

V současné době Energetický úřad připravuje úpravu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní využívání vyrobené elektřiny i v jednotlivých domácnostech. To staví využití fotovoltaiky v bytovém domě do zcela nové atraktivní pozice. Je předpoklad, že vyhláška vstoupí v platnost již v průběhu podzimu letošního roku s účinností od 1. 1. 2023.

Jaká bude praxe?

Řešení pro vlastní elektřinu do domácností nabývá na konkrétní podobě. „Vyhláška samotná se především soustředí na měření společně vyrobené energie, kdy vznikne jedno vůdčí a k němu přidružená odběrná místa, což umožní oddělit společně vyráběnou elektřinu a její spotřebu od energie dodávané a spotřebovávané „zvenčí“ pro jednotlivé domácnosti. Zjednodušeně řečeno – vůdčí odběrné místo bude spárováno se společným zdrojem, přidružená odběrná místa pak budou náležet jednotlivým domácnostem. Ty si tak nadále budou moci volit svého dodavatele energie a bude jim náležet ochrana zákazníka, kterou dnešní energetický zákon do značné míry spojuje s odběrným místem. Zároveň to umožní budování společného zdroje i tam, kde se ho nebudou chtít účastnit všechny domácnosti,“ vysvětluje Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Je předpoklad, že rozúčtování elektřiny bude probíhat s využitím alokačního klíče, který si nastaví uvnitř jednotlivá společenství nebo družstva.

Dnes některé bytové domy využívají v takovém případě sloučení odběrných míst do jediného. Takový přístup ale vede k omezení práv jednotlivých domácností –  nejenže nejsou důsledně chráněny (ochrana potom náleží sloučenému odběrnému místu), nemohou si vybrat ani svého dodavatele, protože do jednoho odběrného místa může dodávat energii dodavatel jediný.

Jinak ale zůstávají podmínky instalace, prodeje přetoků apod. stejné jako dnes, změna by předpokládala úpravu energetického zákona. „Půjde-li o tzv. bezlicenční provoz fotovoltaiky, musí být výkon instalace pod 10 kW a jejím primárním cílem nesmí být (systematický) výdělek, respektive podnikání. Tím musí být (primárně) spotřeba v místě. Dílčí dodávky přetoků (nikoliv za podnikatelským účelem) pak předpokládají mít uzavřenou smlouvu s licencovaným obchodníkem, který převezme odpovědnost za odchylku u daného odběrného místa,“ doplňuje Michal Kebort.

Co musí splňovat střecha, aby bylo možné fotovoltaické panely instalovat

Při zvažování fotovoltaiky je poměrně častá obava o nosnost či poškození střechy. „Součástí přípravy je statický posudek, který následně bude součástí žádosti o stavební povolení. Případy, kdy střecha statickým požadavkům nevyhoví, jsou spíše výjimečné a týkají se převážně střech nejrůznějších nástaveb,“ konstatuje Lukáš Neufinger, specialista na instalaci fotovoltaiky.

V případě rovné střechy je možné využít pro instalaci fotovoltaiky samozátěžovou konstrukci, která dokonce není kotvena do střešního pláště. Tím odpadají obavy z poškození střešní krytiny v rámci instalace.

Životnost instalovaných fotovoltaických panelů je u dnešních technologií 25 let. Vzhledem k této délce je doporučována před instalací fotovoltaiky rekonstrukce střechy, případně profesionální posouzení stavu, aby po instalaci fotovoltaiky zbytečně nemuselo docházet k zásahům do střešní krytiny.

V některých domech se obávají poškození střechy i pouhým chozením. Provoz fotovoltaiky je bezúdržbový a nevyžaduje prakticky žádné zásahy. Jednou za tři roky je povinná revize systému.

Dobrou zprávou na závěr je, že na pořízení fotovoltaiky lze žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Může mít výhodnou elektřinu i váš dům?

Společenství, družstva i další vlastníci domů vzhledem k současné situaci intenzivně hledají řešení, jak snížit výdaje za energie. Možnosti i užitečné rady z praxe nabídne webinář Akademie pro bytové domy, který se bude věnovat energeticky úspornému provozu bytového domu. Přímý přenos webináře Tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny se uskuteční 13. 9. Po registraci na www.dumplnyuspor.cz/cerpadla-fve/ jej můžete sledovat zdarma, k dispozici bude též zpoplatněný záznam.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay