20. dubna 2024

Téma: Hospodaření vodou – pitná voda

Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, bez vody by zanikl život. Koloběh vody je odrazem vyspělosti hospodářství země, a proto je otázka vody tak zásadní.

Voda je všude kolem nás, z celkového povrchu Země 510 mil. km2 zaujímají moře a oceány 360,7 mil. km2, což je voda slaná. Většina sladké vody se ukrývá v ledovcích, dále pod zemských povrchem a na něm. Bohužel, volně použitelný díl veškeré vodní zásoby činí pouze 0,3 %.

Dostupnost použitelné vody je stále složitější, a tak se z vody stává jedna z nejdiskutovanějších komodit. Její zdroje, zásoby, způsoby jímání, kvalita, využití a především možnosti její úspory jsou proto řešeny na všech úrovních společnosti. Největším problémem z hlediska dostupnosti a následné úpravy vody se jeví kvalita vodních zdrojů, tzn. kvalita surové vody. Nadměrné využívání, fyzické změny zdrojů vody, změna klimatu a znečištění jsou faktory, které mají vliv nejen na kvalitu jímané vody, ale především na technologie následné úpravy vody pro veřejnou potřebu.

Člověk je závislý především na vodě pitné, která splňuje přísné hygienické předpisy – vykazuje požadované fyzikální, chemické, mikrobiologické, biologické a organoleptické ukazatele. Její spotřeba se však z důvodů růstu populace, změny způsobu lidského života a zvýšených nároků na její využití za posledních 50 let čtyřnásobně zvýšila. V současnosti průměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele ČR dle statistiky ČSÚ činila v roce 2018 cca 100 litrů/den (v Praze cca 107 l/os. den).

Průměrná potřeba vody v litrech
  ČR Praha
WC 30 25
Osobní hygiena, koupel, sprcha 40 40
Praní, úklid 10 16
Příprava jídla, mytí nádobí 8 9
Mytí rukou během dne 4 6
Zalévání 4 5
Pití 2 2
Ostatní 2 4
CELKEM 100 107

Tučně – pitná voda nahraditelná

Z tabulky průměrné spotřeby vody jednoznačně vyplývá, že z hlediska dodržení hygienických předpisů je nutná pitná voda pouze na přibližně 50 % činností – na pití, vaření a hygienické potřeby člověka. Pro zbývající úkony voda takovou kvalitu mít nemusí a může být nahrazena vodou užitkovou.

Pokud tedy chceme zachovat přírodní zdroje vody i pro další generace, aniž by současné jejich čerpání nepřesahovalo možnosti jejich přirozené obnovy, je nutné vodou šetřit, tzn. změnit celkovou strategii v hospodaření vodou.

Proces změny uvažování o hospodaření vodou zahrnuje:

  1. nutnost šetření vodou pitnou;
  2. nahrazení pitné vody vodou užitkovou tam, kde to povolují hygienické předpisy;
  3. efektivní využívání vody srážkové;
  4. zpětné využívání vody splaškové odpadní.

Šetření pitnou vodou především znamená opravit místa, kudy voda uniká – kapající kohoutky či protékající záchodové mísy. Vhodná je i instalace spořících výtokových armatur – perlátorů a sprchových hlavic, případně i úsporný režim splachování toalet. Nádržky splachovačů mohou mít objem – 4, 5, 6, 7 nebo 9 litrů a úspory vody dosáhneme instalací: dvoutlačítkových splachovačů (3 a 6 litrů), tlakových splachovačů (splachovací ventil), infračervených splachovačů (nastavitelné množství splachované vody), WC stop splachovačů, kombinací umyvadlo – WC (využití vody na mytí rukou pro splachování) a spořiče vody v nádržce (sáčku naplněného silikonovými krystaly, které absorbují vodu – save-a-flush).

Mezi další úsporná opatření patří instalace úsporných spotřebičů – myčka, pračka a zapínání těchto spotřebičů až po úplném naplnění. Pokud myjeme nádobí v ruce, tak ne pod tekoucí vodou. Odpady z koupelny bychom měli vyhazovat do odpadků, nikoliv splachovat, upřednostnit sprchu před koupelí ve vaně nebo nenechávat zbytečně odtékat pitnou vodu.

Tab.: Kolik stojí únik vody v domácnosti? (Zdroj: www.pvk.cz )

  litrů za den m3 za rok Kč za rok+)
kapající kohoutek
slabě
24 8,8 789
kapající kohoutek
silně
54 19,7 1766
slabě protékající splachovač na WC 150-1000 55-365 4 931-32 726
silně protékající splachovač na WC 1000-2000 365-730 32 726-65 452

Při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) se doporučuje uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům.

Tato úsporná opatření jsou většinou velmi jednoduchá a nás spotřebitele nijak finančně ani časově nezatěžující. Je pouze potřeba více zodpovědnosti a osobní přístup každého z nás. Úspora vody za to stojí.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay