22. července 2024

Jak postupovat při nahlášení pojistné události

Vytopený byt, požár a řada dalších kalamit. Máte-li uzavřenou pojistku, pak je potřeba co nejdříve nahlásit vzniklou situaci pojišťovně. Situace je pro vás už tak dost náročná, zjednodušte si jednání s pojišťovnou o náhradě škody.

Co obsahuje vaše pojistná smlouva?

Odborníci doporučují zjistit si informace o přesném postupu a podmínkách pro výplatu pojistného plnění dopředu a nečekat, až se vám škodní událost přihodí. Nebudete zaskočeni jednotlivými kroky celého procesu a budete přesně vědět, co vás čeká a jaké jsou lhůty pro jednotlivé fáze řešení.

Jak postupovat při nahlášení škody na majetku

Nejprve je nezbytně nutné učinit všechny kroky pro záchranu majetku a zabezpečit, aby se škoda dále nezvětšovala. „Velmi doporučuji pořídit si fotodokumentaci, která vám pomůže při jednání s pojišťovnou. To platí zejména u škodních událostí způsobených živly nebo v situaci, kdy je nutné následky škody co nejdříve odstranit. Například pokud váš byt vytopí soused, budete muset minimálně vytřít – ale ještě předtím, než to uděláte, pořiďte si fotografie, které přesně zdokumentují, jak váš byt vypadal. Máte-li možnost, vyfoťte celou situaci s přiloženými čerstvými novinami, aby bylo nezpochybnitelné, že k události nemohlo dojít před datem vydání novin,“ radí specialista na sjednávání pojištění online Aleš Rothbarth ze společnosti Klik.cz.

Co budete potřebovat pro nahlášení pojistné události

Při jednání s pojišťovnou je nutné mít připraveno jméno a příjmení pojistníka, tedy osobu, která pojistnou smlouvu uzavírala. Dále budete potřebovat pojistnou smlouvu, nebo alespoň její identifikační číslo. K samotné škodní události si připravte datum a místo jejího vzniku, soupis poškozených věcí a rozsah škody. Připojte k tomu také soupis nákladů vzniklých v souvislosti se zachraňováním bezprostředních následků po vzniknutí škody, pokud byly vynaloženy. Nezapomeňte ani na informace o příčině škody a číslo bankovního účtu, na který chcete zaslat pojistné plnění. „S pracovníkem pojišťovny se domluvíte na návštěvě likvidátora. Do jeho příchodu se rozhodně nezbavujte poškozených věcí, pokud samozřejmě neohrožují vaše zdraví, a pokuste se do stavu bytu nebo věcí příliš nezasahovat. Vyvíjí-li se dále škoda, pořizujte pravidelnou fotodokumentaci,“ radí Aleš Rothbarth z Klik.cz

Kdy dostanete peníze z pojistky?

V případě škodní události je pojišťovna povinna ukončit likvidaci této události nejpozději tři měsíce po jejím nahlášení. Od tohoto ukončení potom běží patnáctidenní lhůta pro vyplacení pojistného plnění. To jsou předepsané úřední lhůty, nicméně pojišťovny většinou vyplácejí pojistné plnění v řádu dnů. Pokud není pojišťovna schopna uzavřít likvidaci do tří měsíců, musí poškozenému oznámit, z jakého důvodu není možné tento termín dodržet. Možností, jak se dostat k pojistnému plnění dříve, je záloha pojistného plnění. Ta může být pojišťovnou vyplacena ještě před uzavřením likvidace a zpravidla se poskytuje u rozsáhlých či hromadných škod. V případě zájmu o tuto zálohu je nutné oznámit to pracovníkovi pojišťovny již při nahlášení pojistné události.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay