21. dubna 2024

Kdy začíná topná sezona?

Otopné období, jak se odborně topné sezoně také říká, začíná s příchodem nového školního roku, tedy 1. září (končí 31. 5.). Tak to alespoň stanovuje vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., v níž se dočteme podrobné upřesnění:

„Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.“

Nabízí se otázka, jak se počítá průměrná teplota. Odpověď najdeme opět ve vyhlášce:

„Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.“

Vzhledem k tomu, že teploty vzduchy byly, jsou a budou vždy nevyzpytatelné, ať si přejeme cokoli, může dojít k přerušení otopného období, a to podle následujících pravidel:

„Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.“

Letošní první září nebylo povětrnostně příliš příznivé, v mnoha místech Česka intenzivně pršelo a to se odrazilo i na výšce barevného sloupce venkovních teploměrů, což v tento den ale neznamená nic neobvyklého. Z dlouhodobého pozorování v pražském Klementinu vyplývá, že denní průměr (od roku 1961) je +17, 1 °C, v roce 1998 vyšplhal teploměr na pouhých +7,2 °C, zato v roce 2015 jsme se naopak pořádně zahřáli. Padl tehdy teplotní rekord +32,6 °C.

Odjakživa slaví 1. září svátek sv. Jiljí (i když máte v kalendáři možná Lindu a Samuela) a k tomuto světci se vztahují mnohé pranostiky, nabídneme jedinou: Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje. Uvidíme…

Zdroj: redakce

Foto: Pixabay