22. července 2024

Kdy začíná topná sezóna

Zejména ve větších městech získávají domy teplo z dálkového vytápění. Začátek topné sezóny, a především skutečného tepla v bytech tedy nemohou ovlivnit. Na čem začátek vytápění domu tedy záleží?

Začátek topné sezóny a začátek vytápění bytů není totéž

Začátek topné sezóny stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. na 1. září. K tomu, aby teplárny začaly pouštět teplo do vašich radiátorů, ale musí být splněna ještě druhá podmínka, kterou je odpovídající průměr venkovní teploty. Ta musí být dva po sobě následující dny nižší než +13° C a přitom podle předpovědi nelze očekávat následující den výrazné oteplení.

Jaké bude počasí? Vytápění lze i přerušit

Pokud po zahájení vytápění dojde k výraznému oteplení, vyhláška umožňuje teplárnám opět vytápění přerušit. Konkrétně se vytápění bytů omezí nebo přeruší tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13º C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Takové kolísání teplot je typické právě pro druhou polovinu září. Pokud denní teploty venkovního vzduchu opět klesnou pod +13º C, vytápění bude opět obnoveno.

Máte vlastní kotelnu v domě, nebo si topíte v bytě?

Dané termíny topné sezóny neplatí pro domy s vlastní kotelnou a pro lokálně vytápěné byty. Tam zahájení vytápění záleží jen na jejich rozhodnutí.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay