18. června 2024

Kdy začíná topná sezóna?

I když denní teploty možná stále ještě připomínají spíše léto, nenechte se ošálit. Trvale chladnější dny se blíží.

Věděli jste, že oficiální začátek topné sezóny byl již 1. září? K tomu, abychom měli doma teplé radiátory, ale musí být být splněna ještě teplotní podmínka.

Začátek topné sezóny se odvíjí od venkovních teplot

Od kdy se topí? Začátek topné sezóny je určen vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., která stanovuje datum začátku topné sezóny na 1. září. Druhou podmínkou je odpovídající průměr venkovní teploty. Ta musí být dva po sobě následující dny nižší než +13 °C a přitom podle předpovědi nelze očekávat následující den výrazné oteplení. Teprve za splnění i této druhé podmínky začne váš dodavatel tepla teplo pouštět do vašich radiátorů.

Vyhláška počítá i s podzimními výkyvy teplot

Pokud po zahájení vytápění dojde k výraznému oteplení, vyhláška umožňuje teplárnám opět vytápění přerušit. Konkrétně se vytápění bytů omezí nebo přeruší tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 ºC ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Takové kolísání teplot je typické právě pro druhou polovinu září. Pokud denní teploty venkovního vzduchu opět klesnou pod +13 ºC, hřející radiátory budou v souladu s vyhláškou opět zpět.

Co bychom měli udělat?

Ještě stihnete rychlou kontrolu a případné ošetření radiátorů. Kontrola spočívá v prohlídce, zda na radiátorech nejsou viditelné stopy rzi. Tady ještě stihneme vše opravit tak, aby naše radiátory byly při skutečném zahájení vytápění v perfektním stavu. Topení zbruste, očistěte od veškerých nečistot. Silně poškozená místa natřete základním nátěrem antikorozní barvou. Nátěr poskytuje dlouhodobou antikorozní ochranu s výbornou přilnavostí a dobře připraví povrch pro lepší přilnavost vrchního nátěru. Nakonec natřete celý povrch vrchní barvou. Protočte všechny termostatické hlavice na radiátorech. Jejich pohyb by měl být hladký a bezproblémový. Vadné hlavice vyměňte.

Víte, jak odvzdušnit radiátor?

Až se začne skutečně topit, máte před sebou důležitý úkol odvzdušnit radiátory. V bytových domech je důležitá především spolupráce, domluvit by se spolu měli obyvatelé bytových jednotek na jedné stoupačce. Nejdříve by všichni měli otevřít termoventily na nejvyšší možnou hodnotu (nejčastěji hodnotu 5). Díky tomu vzduch i z nejnižších pater vystoupá vzhůru k radiátorům s ručními výpustními ventily. Poté přichází na řadu ruční odvzdušnění radiátorů.

Úkol pro topenáře

Řada pečlivých SVJ a bytových družstev před začátkem vytápění povolá topenáře, který provede kontrolu všech radiátorů, zda jsou v provozuschopném stavu. Nyní se na ně obrací ale mnoho těch, kteří o havarijním stavu svých radiátorů věděli již na konci loňské topné sezóny, ale neřešili to včas. Počítejte tedy s delšími lhůtami.

Zdroj: Okolo bytu, redakčně kráceno