25. května 2024

Knihovna bytového domu

Především pro SVJ a bytová družstva jsou určeny užitečné stránky portálu Okolo bytu, ale zajímavé informace, například o tom, jak efektivně vymalovat byt nebo podle jakých kritérií vybírat klimatizaci či jak účelně zařídit koupelnu, ocení i ti, kdo bydlí v domech rodinných.

Na stránkách portálu naleznete jednoduchou cestu ke Knihovně bytového domu, jakémusi “informačnímu úložišti”, kde krom pravidelných speciálů Co řešíme v SVJ (Peníze a dotace, Modernizace domu, Nejčastější problémy v SVJ…), jsou například k dispozici tematické webináře (např. téma hlasování per rollam, postup při rekonstrukci výtahu, odpovědnost statutárních orgánů atp.) či kniha Manuál pro předsedu SVJ aj.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay