18. června 2024

Konference pro obce zrušena

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, kdy vláda zakazuje nejméně do konce března všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob, jsme nuceni toto mimořádné opatření respektovat a s ohledem na vzniklou situaci rušíme Konferenci pro obce, která se měla konat 23. března. O náhradním termínu vás budeme informovat, sledujte prosím naše internetové stránky.