23. července 2024

Konzultační dny MMR k problematice bydlení v letošním roce

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost.

Konzultační dny jsou určeny zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace, orgány i občany a i širokou veřejnost. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Časový plán konzultačních dnů MMR k problematice bydlení na rok 2019:

Termíny:
pátek 8. března 2019
úterý 4. června 2019
úterý 1. října 2019
úterý 3. prosince 2019

Konzultační dny MMR k bytové problematice se uskuteční v budově MMR v jednacím sále AVI, vchod z ulice Pařížské č. 4, od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Zdraj: MMR