29. května 2024

Milostivé léto aneb Jak se oddlužit u veřejných institucí

Milostivé léto je jednorázový tříměsíční oddlužovací program, který platí pro lidi:

  • proti kterým je už nařízena exekuce pro dluh u „veřejné instituce“ – např. obce, nemocnice, dopravního podniku či státního podniku

Jak Milostivé léto funguje?

  • dlužník není v insolvenci;
  • dlužník uhradí pouze jistinu (původní dlužnou částku) a poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč;
  • dlužníkovi bude prominut zbytek – úroky, penále, náklady exekuce nad rámec 908 Kč (u mnoha lidí se může jednat i o více jak 90 % vymáhané částky);
  • dlužník výslovně exekutorovi sdělí, že využívá programu Milostivé léto, bez tohoto se úleva nebude aplikovat.

Ohledně vyčíslení jistiny (původní dlužné částky) je možné se obrátit na exekutora (nikoli na instituci, u níž je evidován dluh).

Milostivé začalo od 28. 10. 2021 a skončí do 28. 1. 2022. 

Takže nezahálejte. V daném termínu musíte oslovit exekutora, sdělit mu, že využíváte programu Milostivé léto, i provést samotnou platbu. A to se nedá stihnout za den, ani týden.

Pozn. 1: Aktuálně se řeší problém, jestli do programu Milostivé léto spadá i VZP (všeobecná zdravotní pojišťovna), která tvrdí, že ze zákona nemůže odpustit penále. Česká se na autoritativní výklad Ministerstva spravedlnosti. Předběžné zprávy ale říkají, že to možné nebude.

Pozn. 2: Úlevy pro dlužníky aplikují dobrovolně i některé soukromé instituce, například Home Credit.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay