9. června 2023

Téma: Stavební zákon – Musí být pozemek oplocen?

K vlastnickému právu náleží též právo bránit svůj majetek proti neoprávněným zásahům. Právě oplocování pozemku je projevem vůle vlastníka chránit svůj majetek.

Každý pozemek v soukromém vlastnictví ale být oplocen nemusí a v některých případech dokonce ani oplocen být nemůže.

Které pozemky musí být oploceny, stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Oploceny musí být pozemky se stavbami:

  1. které mohou působit nepříznivě na životní prostředí, zejména stavby pro výrobu s nečistým provozem, čistírny odpadních vod a asanační podniky,
  2. kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat,
  3. které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména stavby pro výrobu potravin,
  4. které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, zejména jaderná zařízení, regulační a měřící stanice.

Právní předpisy ale také stanovují, které pozemky být oploceny nemohou a nesmí. Tuto povinnost stanoví např. § 32 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, který „zakazuje oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa”; to se však netýká lesních školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor nebo farmových chovů zvěře.

Další případ zákazu zřizování oplocení vyplývá z ustanovení § 67 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, kdy je tento zákaz uplatněn na aktivní zóny záplavových území.

Umístit na svém pozemku oplocení omezuje také tzv. volný průchod. Toto omezení je zřejmé z § 63 odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který zakotvuje právo každého na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv.

Také právní předpisy stanovují požadavky na provedení oplocení, a to opět v prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby a nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci. Dále provedení oplocení pozemku nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat. V záplavových územích nesmí typ oplocení pozemku a použitý materiál zhoršovat průběh povodně, oplocení pozemku musí být zejména snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí umožnit snadný průchod povodňových průtoků.

Pokud to tedy není právním předpisem stanoveno ani zakázáno, záleží na vlastníkovi pozemku, zda se rozhodne jej oplotit. Zejména mezi vlastníky sousedních pozemků rodinných domů pak může nastat problém, čí je povinnost stavět plot. Z žádného právního ustanovení tato povinnost nevyplývá a záleží tedy na vzájemné dohodě, který z vlastníků plot postaví.

V zásadě můžeme hovořit o dvojím typu oplocení, a to oplocení, které spadá pod povolovací režim, a oplocení, které nepodléhá povolovacímu režimu.

Novela stavebního zákona platná od 1. 1. 2018 stanoví, že oplocení do výšky 2 metrů, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím a které se nachází v zastavěném území či zastavěné ploše, nevyžaduje žádné umístění ani povolení (§ 79 odst. 2 písm. f) Stavebního zákona a § 103 odst. 1 písm. a) Stavebního zákona). Není stanoveno provedení ani vzhled tohoto oplocení, ale je nezbytné, aby oplocení bylo celé provedeno na pozemku vlastníka, tzn. i včetně základů. Tento druh oplocení pak stavební úřad vůbec nezajímá, takže pokud se sousedé nedohodnou, bude s konečnou platností rozhodovat soud.

Pokud však oplocení nebude splňovat výše uvedené podmínky, bude jej nutno příslušným způsobem umístit (územní souhlas, příp. územní rozhodnutí). A protože je plot stavba jako každá jiná, tak povolení umístění plotu je dáno příslušnými právními předpisy, a především regulativy územního plánu.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay

what is nugget porn vaness del rio porn xnxxteen.work riley reid full video scarlet chase leaked onlyfans, huge tits in a bikini belle delphine onlyfans keak xnnx.work sexy milf in lingere hot porn h d, p o r n 300 black with big booty teenporn.work lhana rhoades only fans how to masturbate video for men
gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix