25. května 2024

Nájemné v Česku se odvíjí od regionálních specifik

Znalost výše tržního nájemného je důležitým faktorem pro posuzování dostupnosti bydlení a případné intervence ze strany veřejného sektoru. Přitom systematický sběr a vyhodnocování dostatečně reprezentativních dat o hladině nájemného pro malé územní jednotky u nás dnes zatím neprobíhá.

Z uvedených důvodů vznikl ve spolupráci expertů Deloitte a Ministerstva pro místní rozvoj model kombinující dnes dostupné datové sady a predikující tržní výši nájemného pro území obcí s pověřeným obecním úřadem, kterých je u nás 389 bez vojenských újezdů.

Jako základ modelu byla použita data o transakčních cenách nemovitostí prodaných mezi pololetími let 2017 a 2018 na celém území České republiky evidovaná katastrálním úřadem. Tato data byla doplněna o údaje o průměrných výších uzavřených nájemních smluv ve stejném období v obcích nad 5000 obyvatel poskytnutá Asociací realitních kanceláří ČR. Samotný statistický model popisuje vztah mezi transakční cenou bytu za metr čtvereční a výší nájmu za metr čtvereční za obdobný byt.

Analýza ukázala, že tento poměr mezi cenou bytu a výší nájmu, který je možné označit za návratnost, se napříč republikou liší, a proto ve statistickém modelu byla využita různá data, která tento rozdíl pomáhají vysvětlit a tím zpřesnit vypočtenou modelovou hodnotu nájemného pro celé české území.

Na závěr, pro ověření výsledků modelu, byly namodelované výše nájemného srovnány s nabídkami nájemního bydlení na stránkách realitních portálů a toto srovnání potvrdilo relativně přesné predikce použitého modelu.

Podrobné informace zde

Zdroj: Deník veřejné správy

Foto: Pixabay