15. června 2024

Nastavení programu nájemního a dostupného bydlení

V úterý 8. listopadu 2022 se v sídle Státního fondu podpory investic (SFPI) v Praze konala beseda, jejímž tématem bylo nájemní a dostupné bydlení, konkrétně představení nově vznikajícího programu na podporu výstavby takových bytů. Beseda byla určena pro odbornou veřejnost a potenciální žadatele, tj. především z řad obcí. Spolu se základními informacemi se přítomní dozvěděli o časovém harmonogramu realizace programu – s jeho otevřením se počítá v první polovině roku 2023.

Zdroj: SFPI

Foto: SFPI