22. července 2024

Neomezujte větrání v době koronaviru

Přestože omezení řady činností přispívá k pomalejšímu šíření koronaviru, je větrání tou činností, která se omezovat nemá. Vzhledem ke způsobu přenosu onemocnění je nepravděpodobné, že by se virus Covid-19 do vnitřního prostředí dostával s venkovním vzduchem. Ani při přirozeném větrání okny, ani při nuceném větrání nebo klimatizací.

V bytové oblasti má již řada bytů nucené větrání s rekuperací. Pokud je používán deskový rekuperátor, dochází pouze k přenosu tepla a nedojde k žádnému styku přiváděného a odváděného vzduchu. To znamená, že ani v případě, kdy je ve vnitřním prostředí člověk nakažený koronavirem, není možné, aby se nákaza dostala do vzduchotechniky, a ta se stala druhotným zdrojem jejího šíření.

Zachovat větrání je důležité i tam, kde se hromadí nakažené osoby (zdravotnictví, domovy důchodců apod.). Pokud větrání zajišťuje vzduchotechnika, musí pracovat v těchto prostorech v podtlaku, aby nemohlo dojít k šíření nákazy do okolních prostor. I zde platí, že nemůže dojít ke kontaminaci povrchu z vnitřního prostředí vzhledem ke směru proudění přiváděného vzduchu; vyústky a jejich okolí (ne filtr) mohou být navíc pravidelně desinfikovány.

Pozor je ale nutné dát v případě, pokud je součástí rekuperace entalpický výměník, tj. nedochází jen k přenosu tepla, ale i vlhkosti. A také všude tam, kde vzduchotechnika nepracuje se 100 % čerstvého vzduchu, ale i se vzduchem oběhovým.

Dostatečné větrání stále zůstává základem zajištění odpovídající kvality prostředí i v této době šířící se pandemie.

Zdroj: Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav a ČKAIT

Foto: Pixabay