15. června 2024

Novela občanského zákoníku. Předkupní právo a změny v oblasti bytového spoluvlastnictví

Novela občanského zákoníku, která byla publikována ve sbírce zákonů dne 15. 4. 2020 jako zákon č. 163/2020 Sb., vyjasňuje otázku přechodu dluhů vůči správci při převodu jednotky, zjednodušuje proces přijímání i změny prohlášení vlastníka nebo nově zavádí možnost konat dodatečné shromáždění vlastníků. Asi nejvýznamnější dopad má novela na obecnou úpravu předkupního práva.

Podrobné informace najdete v newsletteru naší spolupracující advokátní kanceláře ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS – zde

Zdroj: Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay