21. května 2024

Nový občanský zákoník – nejdůležitější otázky

Ano lze, neboť tento postup umožňuje ustanovení § 2236 NOZ. Je třeba si uvědomit, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. Je však skutečností, že může nastat rozpor mezi právem veřejným a právem soukromým, tedy pronajímatel může být např. sankcionován za realizaci výše uvedeného postupu, ale skutečnost, že byl pronajatý prostor určen k jinému účelu než k bydlení, nemůže být na újmu nájemci.

Načíst další