15. června 2024

Ostrava má nejlepší evropský projekt sociálního bydlení

Projekt byl nominován v kategorii Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám. Odborná porota zhodnotila celkem 102 projektů z 25 zemí.

„Ostrava reaguje na potřebu funkčního systému sociálního bydlení ve městě. Projekt je zaměřený na pomoc osobám v bytové nouzi – nízkopříjmovým domácnostem, seniorům, samoživitelkám s dětmi a osobám, jejichž stávající bydlení je nevyhovující. Za dva roky fungování jsme v pilotním systému podpořili 215 osob. V zabydlených domácnostech jsou pozorovatelné kvalitativní změny. Lidé mají větší pocit jistoty a bezpečí, dochází k zlepšení zdravotního stavu a psychické pohody, zlepšují se rodinné, partnerské a mezilidské vztahy. Také to, že jsme uspěli v konkurenci těch nejlepších, je pro nás potvrzením, že jsme se vydali správnou cestou,“ uvedl náměstek primátora Michal Mariánek.

Závěrečný ceremoniál vítězných projektů RegioStars se uskutečnil 9. října v Bruselu v rámci Evropského týdne regionů a měst, který každoročně přiláká více než šest tisíc účastníků.

Zdroj: web města Ostrava

Foto: Pixabay