15. června 2024

Podpora obcí s 3001-10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Lhůta pro doručení žádostí:
Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021

Podrobné informace zde

Zdroj: MMR

Foto: Pixasbay