29. května 2024

Pokusy o nelegální zápisy statutárních zástupců SVJ do veřejného rejstříku mají právní dohru

Útoky na identitu SVJ, kterých jsou v průběhu posledních týdnů evidovány desítky, nyní zaměstnávají vyšetřovatele policie. Podněty přicházejí jak přímo z rejstříkového soudu, tak v rámci trestních oznámení i od jednotlivých napadených SVJ. Pro portál Okolobytu.cz požádal o aktuální informace Policejní prezidium ČR.

Případy šetří policie

V současné době Policie České republiky eviduje a aktuálně též prověřuje ve smyslu § 158 odst. 3 trestního řádu či šetří (ve smyslu § 158 odst. 1 trestního řádu) desítky případů, v nichž se dosud neznámí pachatelé pokusili o neoprávněný zápis do veřejného rejstříku, konkrétně provést změny stanov a ustanovení nového statutárního orgánu – předsedy SVJ, jímž měla být právnická osoba. V jednotkách případů se jim změny v rejstříku podařily zrealizovat.

Šetřené či prověřované případy se konkrétně týkají neoprávněného ovládnutí SVJ, útoky na neoprávněné ovládnutí BD dosud policie neeviduje. Přesné údaje k počtům těchto případů nejsou zatím k dispozici.

Jak jsou pokusy o nelegální zápisy statutárních orgánů SVJ právně kvalifikovány?

Podle informací Policie ČR se aktuálně vede trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku ve stádiu přípravy podle § 20 odst. 1 trestního zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea 1 trestního zákoníku. Přesná škoda, k níž mělo dojít, jakož i další podrobnosti k jednání pachatelů, jsou nadále předmětem prověřování.

Jelikož se v dané věci vede přípravné trestní řízení, podrobnosti ke konkrétním případům, jejich pachatelům a podrobnostem ke způsobu páchání, jakož k celkové škodě, není možné dále komentovat.

Jednejte rychle. Nejprve kontaktujte rejstříkový soud, souběžně podejte trestní oznámení

V souvislosti s pokusy o podvodné zápisy se zástupci SVJ dotazují, zda by měli též podávat trestní oznámení, nebo je dostačující komunikace s rejstříkovým soudem. „Určitě lze doporučit společenstvím, aby trestní oznámení v souvislosti s tímto jednání vůči podezřelé právnické osobě podala. Nejenom že se přikládá jako příloha ke zpětvzetí návrhu nebo k odvolání rejstříkovému soudu, ale může sloužit i v budoucnu, když by případně stihla podvodná právnická osoba za společenství sjednat půjčku či úvěr, a společenství by se o této skutečnosti dozvědělo až následně. Podáním trestního oznámení bude následně společenství prokazovat, že v rozhodné době mohl za společenství jednat i někdo jiný než osoby oprávněné,“ vysvětluje nezbytné kroky Mgr. Vojtěch Opočenský, právník portálu svjpravnik.cz

Jak podat trestní oznámení

Trestní oznámení se podává poštou nebo datovou schránkou na příslušný útvar policie případně na státní zastupitelství dle sídla společnosti, která se podvodného jednání měla dopustit. Podstatné je popsat do trestního oznámení rozhodné skutečnosti podvodu včetně případných vzniklých škod a všechny tyto podklady doložit. „Určitě je vhodné jako přílohu přidat doručené usnesení z krajského soudu o podvodném jednání, zfalšované materiály vyhotovené zlodějem identity společenství a případně výpis z rejstříku právnické osoby z podvodu podezřelé,“ radí právník Mgr. Vojtěch Opočenský z portálu svjpravnik.cz.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay