15. června 2024

Povinnost měsíční informovanosti o spotřebě tepla a teplé vody je opět blíže

Transpozice směrnice EED do české legislativy pokračuje. Pozornost se aktuálně soustředí především na novelu zákona 67/2013 Sb., jejíž návrh prošel prvním čtením. Co to znamená pro SVJ, bytová družstva, a především pro obyvatele bytových domů, jsme se zeptali Jaroslava Plška, obchodního ředitele ista Česká republika.

První otázka je nasnadě. Jaké možnosti mají správci domů a předsedové SVJ, aby dostáli legislativě a zajistili měsíční informace o spotřebě pro uživatele bytů?

Nejprve bych rád zmínil, že návrhu této novely předcházelo schválení novely zákona 406/2000 sb. o povinnosti instalace dálkově odečitatelných měřidel od 1. 1. 2022. Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové měřidlo a přístroj, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Zároveň musí být nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Požadavky novely zákona 67/2013 Sb. tedy navazují na již schválený zákon 406/2000 Sb.

Můžeme předpokládat, že pro naplnění legislativního požadavku budou hrát roli portálové služby, které jsou schopny nabídnout požadovanou dostupnost a četnost informací. Co všechno od nich můžeme očekávat?

Portálové služby jsou nejen rychlým zdrojem informací pro správce, kteří portál využívají pro analýzy, archivaci dokumentů pro vyúčtování, monitorování spotřeb a další údaje, ale také pro uživatele bytů. Právě tam mohou najít mimo jiné informace o své měsíční spotřebě.

Jak hodnotíte připravenost družstev a SVJ na novelu zákona?

Klienti s rádiovým pochozím odečtem přecházejí na sběrnice dat, tento trend pozorujeme již od začátku letošního roku. Pokud mohu hovořit za naši společnost, Ista nabízí vhodnou technologii již 12 let a využívá ji 87 % našich klientů.  Část z nich již využívá pro průběžné sledování spotřeby také portálové služby, pro ostatní je možnost si je přidat do balíčku. Příprava změn v legislativě byla z naší strany intenzivně komunikována na naše zákazníky již delší dobu. Pořádali jsme velký počet seminářů, webinářů i jsme se účastnili odborných přednášek na tuto tematiku. Cílem je vysvětlit blížící se povinnosti a modely řešení. Je třeba se na změny připravit, a to jak dostatkem informací, tak i volbou odpovídajícího sofistikovaného technického řešení.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay