25. května 2024

Pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví

Od 1. července vstoupila v účinnost pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví, která se bezprostředně dotknou života společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Stalo se tak přijetím zákona č. 163/2020 Sb., na jehož přípravě se po dobu téměř tří let podílela pracovní skupina pro bytové právo při Ministerstvu místního rozvoje České republiky. Výsledná podoba normy prošla hladce celým schvalovacím procesem.

Z podstatných změn, týkajících se bytového spoluvlastnictví, jmenuji alespoň návrat k úpravě předkupního práva platného do konce roku 2017, tj. neuplatní se obecně při převodu jednotky, potvrzení prohlášení jako dokumentu, který by měl popisovat aktuální stav domu, a zjednodušení jeho úprav, upřesnění povinností vlastníka jednotky, zjednodušení nuceného prodeje jednotky v případech, kdy její vlastník porušuje své povinnosti, přechod dluhů za služby a zavedení institutu náhradního shromáždění.

Pro bytová družstva nově platí dlouho očekávané zjednodušení schvalování změn stanov tříčtvrtinovou většinou namísto stoprocentního souhlasu, úprava družstevního nájmu jeho podřízením obecné úpravě nájmu nebo možnost rozdělování zisku členům družstva. Naopak nedošlo na lepší úpravu vypořádacího podílu při ukončení členství v bytovém družstvu, která zřejmě ještě projde další odbornou diskuzí.

Celkově lze novou úpravu přivítat. Rozhodně lépe reaguje na praxi správy a provozu bytových domů, jakkoliv je zrovna podřízenost družstevního nájmu obecné právní úpravě nájmu velmi problematická pro specifičnost družstevního principu (především jeho principiální neziskovost). K danému tématu zorganizovala již v červnu Česká společnost pro rozvoj bydlení spolu s Domem plným úspor a za podpory Sdružení nájemníků České republiky seminář pro statutární zástupce společenství vlastníků a bytových družstev v rámci Akademie pro bytové domy (www.akademiebd.cz).

Zdroj: Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení

Foto: Pixabay