25. května 2024

Praha vyhlásí pilotní ročník soutěže Šetrné stavby v Praze

Oceněny budou stavební realizace, které svým urbanistickým či stavebně-technickým řešením nebo doplňkovými vegetačními opatřeními adaptují stavby na změny klimatu tím, že např. pomáhají čelit vzniku tzv. tepelných ostrovů města, racionálně hospodaří se srážkovou vodou a jsou hospodárné i z hlediska úspor energií tak, aby stavba maximálně předcházela zhoršení místních klimatických podmínek. První ročník soutěže je koncipován jako pilotní a motivační, po zhodnocení dosažených výsledků bude rozhodnuto, zda v tomto konceptu v následujících letech pokračovat.

„Město chce dát najevo, že si váží všech stavebníků, kteří nad rámec svých povinností dobrovolně koncipují své projekty tak, aby přispívaly k lepšímu životnímu prostředí v Praze,“ sdělila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Do soutěže se mohou přihlásit fyzické osoby s občanstvím v členském státu EU a fyzické osoby s občanstvím v členských státech Evropského sdružení volného obchodu a právnické osoby se sídlem na území České republiky. Soutěž má dvě kategorie – fyzické a právnické osoby. Každá z kategorií bude mít samostatné pořadí určené odbornou hodnotící komisí.

V kategorii fyzické osoby jsou uděleny peněžní ceny dle pořadí:

  • 1. cena   200 000 Kč
  • 2. cena   150 000 Kč
  • 3. cena   100 000 Kč

V kategorii právnické osoby porota může (ale nemusí) udělit zvláštní ceny v následujících kategoriích.

  • využití zeleně,
  • vodní hospodářství,
  • použití inovativních postupů,
  • kvalita vnitřního prostředí,
  • energetika,
  • zdařilá rekonstrukce.

Zdroj: Praha.eu

Foto: Pixabay