29. května 2024

Právní poradna: Doložení vyúčtování v případě ukončování nájemní smlouvy

Společnost, která pronajímá nemovitosti vlastníků, mi po ukončení podnájemní smlouvy odmítá předložit vyúčtování SVJ za období 1. až 5. 2002 a pokaždé s jinými výmluvami. Je to dle smlouvy i vrácení vratné kauce podmínkou veškerého vyúčtování. Energie už mám zaslané, SVJ nikoli. Jak  mohu tuto společnost přimět, aby mi toto vyúčtování vytvořila ne až po ročním vyúčtování, tedy až v roce 2023, kdy už tam bude nový podnájemník, a nebude poté možnost dohledat pravost vyúčtování SVJ. Již s touto společností ohledně jakýchkoliv vyúčtování máme špatné zkušenosti, údaje byly chybné na úkor nás. Poradili mi paušální vyúčtování SVJ za kratší vyúčtování než před koncem roku čili v prosinci.

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika daného problému, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

V zákoně č. 67/2013 Sb., je pouze stanovena povinnost doručit vyúčtování adresátům nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období s tím, že v mnohých případech zúčtovací období splývá s kalendářním rokem. Tuto lhůtu nelze nijak prodloužit a zároveň nikde není stanovena povinnost doručit vyúčtování dřív, ledaže by si to strany výslovně ujednaly například v podnájemní smlouvě.

Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava nájmu se na podnájem použije jen přiměřeně, je nezbytné vycházet především ze znění podnájemní smlouvy, na které Vás tímto odkazuji. Jelikož blíže nespecifikujete, čeho se požadované vyúčtování přesně týká, resp. jakých služeb, nelze v tomto směru navrhnout jiné řešení než požádat SVJ či „společnost“ o mimořádné vyúčtování.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay