15. června 2024

Právní poradna: Garáž v panelovém domě a placení příspěvku do fondu oprav

Chtěla bych se zeptat na placení nájmu z vlastní garáže do fondu oprav v panelovém domě, kde je garáž umístěná. V tomto panelovém domě nebydlím. Používám pouze garáž, kterou mám řádně zakoupenou, a vchod (vjezd) je samozřejmě z venku přes můj vlastní pozemek. SVJ po mně požaduje příspěvek do fondu oprav ve výši 450 Kč/měs., ačkoliv do panelového domu nevcházím a elektrický proud platím dle spotřeby elektroměru umístěného v garáži. SVJ mi tedy nepřispívá na žádné opravy. Na můj dotaz, proč a za co to platím, mi bylo sděleno, že to tak odhlasovali na schůzi. Je přece logické, že mě vždy přehlasuje 23 bytů a já jsem tam jediná, která tam nebydlí. Sdělte mi prosím, zda je tento postup ze zákona oprávněný a jak se proti němu eventuálně bránit.

Předem si Vás dovoluji upozornit, že vzhledem k tomu, že neznám všechny okolnosti Vašeho případu, budu při jeho řešení vycházet z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Nejprve je nutné zjistit, jakou povahu v právním slova smyslu má Vaše garáž. To lze zjistit především z prohlášení vlastníka, potažmo z katastru nemovitostí, kdy tato garáž bude pravděpodobně vymezena jako „nebytová jednotka – garáž“. Z OZ poté vyplývá, že s vlastnictvím jednotky, ať už bytové, či nebytové je neoddělitelně spojeno členství v SVJ.  Z členství v SVJ Vám pak vznikají různá práva a povinnosti, především pak povinnost přispívat na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím Vašemu podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení vlastníka učeno jinak.

Z Vámi uvedených informací však vyvozuji, že se skutečně jedná o nebytovou jednotku a Vy tedy jste členkou daného SVJ a vztahují se na Vás všechna práva a povinnosti vlastníka jednotky.

Ve vztahu k rozhodování shromáždění dále uvádím, že pokud s rozhodnutím o výši Vašeho příspěvku do fondu oprav nesouhlasíte, máte jako přehlasovaný vlastník jednotky právo navrhnout soudu, aby o této záležitosti týkající se správy domu a pozemku rozhodl. Takovýto návrh soudu můžete však podat pouze do tří měsíců ode dne, kdy jste se o rozhodnutí dozvěděla nebo mohla dozvědět, jinak Vaše právo na jeho podání zaniká.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay