15. června 2024

Právní poradna: Jak se bránit proti chybám ve vyúčtování?

Včera nám po pěti letech vyměnili vodoměry v bytě. Podívala jsem se na to podrobněji. V souvislosti s tím, jsem zjistila, že ve všech vyúčtováních byly v odečtech teplé a studené vody prohozeny odečtené hodnoty teplá za studenou. Zjistila jsem to srovnáním čísel ve vyúčtováních s čísly v odečtu, který jsem obdržela včera proti podpisu od techniků Profithermu, kteří mi měnili vodoměry – byli u toho celkem tři muži. Obdržela jsem od nich kopii odečtu, originál s podpisem si nechali.

Na deskách, na kterých jsem podepisovala, byly pod odečtem s již oddělenou kopií (složeno přede mnou na sebe) připevněny nějaké papíry, které jsem blíže nezkoumala. Prošla jsem všechna vyúčtování a vypočítala si velmi hrubý odhad chyby, kterou toto prohození způsobilo a dělá to celkem za všechny tři roky, co tu bydlíme, cca 16.000, – Kč jenom za odběr vody. Zpětnou žádost o nápravu mi určitě zamítnou s tím, že na reklamaci je už pozdě. V roce 2022 jsem žádala o zpětné narovnání částky vyúčtované v roce 2021, kterou měla platit bývala majitelka bytu (zjištěno srovnáním odečtu ve vyúčtování 2021 a odečtu měřidel v protokolu předání bytu provedeného v rámci koupi bytu přes realitní kancelář – přítomna já a moje dcera, realitní makléřka a bývalá majitelka paní Černá).

Vyúčtování tepla (radiátory) jsem blíže nezkoumala, protože se v tom nevyznám. Jen mám dotaz – výkon radiátorů je na internetu všude uváděný jednotkou Wat.

Ve vyúčtování je výkon radiátorů uvedený čísly bez jednotky – čísla výkonů u radiátorů jsou 3,2160 – 3,8860 – 4,3560 – 3,2160 – jedná se o staré litinové žebrové radiátory, i když byt byl nově postavený a minimálně užívaný (z nebytového prostoru v domě v přízemí) – alespoň tak vypadal. Jak těm číslům mohu rozumět a jsou správná? To jsou zatím všechny podrobnější informace, které vám mohu poskytnout. Díky zjištěným skutečnostem bych opravdu hodně stála o provedení kompletního auditu minimálně u firmy Profitherm.

Odpověď

Na úvod si dovoluji podotknout, že tento dotaz nespadá pod rámec poradny bytové problematiky. Poradna bytové problematiky se pouze zabývá obecnými dotazy z bytové problematiky. Na takto konkrétní dotaz bohužel nemáme v rámci poradny bytové problematiky dostatečnou kapacitu. Jelikož neznám veškerá specifika vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku a ze zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách).

Na kompletní audit hospodaření máte jako vlastník bytové jednotky právo, obzvlášť jestliže vám vznikly důvodné obavy pro nesprávnosti vyúčtování. Jelikož váš případ už je poměrně právně i hospodářsky komplikovaný, a jak jste sama uvedla, je zjevné, že ve vyúčtování nějaké chyby vznikly, doporučil bych vám na vlastní náklady najmout odbornou firmu, která bude schopna vyúčtování zkontrolovat a dosáhnout tak nezávislého auditu. Mimo jiné vám daný odborník v hospodářské sféře bude moci lépe objasnit některé nesrovnalosti související s vyúčtováním, například jednotky výkonnosti radiátorů a další související otázky.

Co se právní stránky týče, dle informací vámi poskytnutými je zjevné, že vám patrně vznikla finanční újma, které máte právo se dovolávat. Pro další postup bych vám doporučil kontaktovat specializovanou advokátní kancelář.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay