25. května 2024

Právní poradna: Je potřeba úředně hlásit, že ubytovávám ukrajinské uprchlíky?

Musím jako majitel bytu nahlásit nějakým úřadům, že nyní ubytovávám uprchlíky z Ukrajiny?

Odpověď

Dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky musí být u každého cizince po vstupu na území ČR oznámeno místo pobytu příslušnému orgánu cizinecké policie.

Pokud jde o ubytování cizinců v soukromí, např. u ubytovatele v bytě, přičemž se nejedná o ubytování za úhradu, tak v takovém případě musí splnit oznamovací povinnost sám cizinec, a to do 3 dnů ode dne vstupu na území ČR. Výjimky z této povinnosti platí pro cizince mladší 15 let, členy personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice, jeho rodinné příslušníky registrované Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizince, kterým ministerstvo zajišťuje ubytování.

V případě ubytování cizinců za úhradu nebo pak při ubytování více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké, musí splnit oznamovací povinnost ten, kdo cizincům toto ubytování poskytuje. Takové oznámení je pak třeba splnit do 3 dnů ode dne, kdy došlo k ubytování. Ještě si zde dovoluji uvést, že za takovéto ubytování se považuje vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.

Jestliže tedy u sebe ubytováváte méně než 5 cizinců, přičemž se nejedná o ubytování za úhradu, neplníte oznamovací povinnost Vy, ale samy osoby u Vás ubytované.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay