15. června 2024

Právní poradna: Je stále prodloužena lhůta pro doručení vyúčtování služeb?

Platí stále následující: termín pro doručení vyúčtování služeb se prodlužuje na dvojnásobek standardního limitu 4 měsíců od skončení zúčtovacího období?

Prodloužením lhůty pro doručování vyúčtování se zabývá ustanovení § 7 zákona č. 209/2020 Sb., který se týká některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, které stanoví, že: „Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.“

Toto ustanovení se tedy vztahuje na vyúčtování za rok 2019, kdy pro jeho doručení byla lhůta prodloužena o 4 měsíce. Na vyúčtování služeb za rok 2020 se toto ustanovení již nevztahuje.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay