26. května 2024

Právní poradna: Kamarád mě chce vystěhovat

Bydlím v bytě jako spolubydlící s kamarádem. Nastěhoval si tam přítelkyni a řekl mi po hádce, že se mám za necelý měsíc vystěhovat. Podotýkám, že on je napsaný na nájemní smlouvě a já jsem pouze napsaný jako spolubydlící (nejsem na smlouvě podepsán, pouze jméno a rodné číslo). Má otázka zní: Kolik mám času na vystěhování se a vyklizení pokoje? Jak mi řekne nájemník? A kam si mám dát nábytek a věci? Nebo tím, že máme podepsanou smlouvu na rok, nemůže mi prakticky nic říct do konce nájemní smlouvy, když ji nijak neporuším?

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného právního vztahu, a to především znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy.

Z Vámi uvedeného vyplývá, že jste v předmětné nájemní smlouvě uveden pouze jako člen nájemcovy domácnosti, a nikoliv jako nájemce. Zároveň jste dle výše uvedeného ani neuzavřel s nájemcem podnájemní smlouvu. Za této situace je Vaše užívací právo k bytu odvozeno výlučně od užívacího práva nájemce, a je tedy pouze na jeho rozhodnutí, zda Vám umožní užívat předmětný byt jako člen jeho domácnosti.

Pokud tedy nájemce již nemá zájem na tom, abyste užíval předmětný byt jako člen jeho domácnosti, je nutné jeho rozhodnutí respektovat. Nicméně i v tomto případě Vás nájemce nemůže bez dalšího svépomocí, popř. násilím vystěhovat, a tedy bude záležet na nájemci, zda např. požádá o pomoc Policii ČR či podá k soudu žalobu na vyklizení nemovitosti.

Lze tedy shrnout že jakožto člen domácnosti nájemce budete muset respektovat jeho rozhodnutí, případně se pokusit o domluvu o prodloužení lhůty k vystěhování. Ani skutečnost, že neuplynul konec nájemní doby, není ve Vašem případě právně relevantní, jelikož nejste stranou nájemního vztahu.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNER

Foto: Pixabay