26. května 2024

Právní poradna: Manželská krize a bydlení

Procházíme s manželkou manželskou krizí a jediným východiskem bylo, že odejdu z domu. Potřebuji tedy bydlení. Zároveň ale usiluji o to, aby se krize vyřešila. Dohodli jsme se tedy s manželkou, že zkusíme navštěvovat párovou terapii. Nevím, s jakým výsledkem párová terapie skončí, a hlavně kdy. Ale znamená to, že potřebuji na delší dobu bydlení a většina pronajímatelů nabízí pouze smlouvu na dobu určitou a to rok. Je možné považovat vyřešení manželské krize v terapii a návrat domů za  „podstatnou změnu okolností“ opravňující mě k předčasné výpovědi takovéto smlouvy?

Občanský zákoník umožňuje nájemci, aby vypověděl nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Co se týká samotného obsahu pojmu změna okolností, bohužel není zcela jasné, jaké všechny situace lze pod tento pojem zahrnout. Při výkladu lze vycházet například z odborné literatury (např. komentáře k občanskému zákoníku) vztahující se k tomuto ustanovení.

Konkrétně tedy jsou v odborné literatuře uvedeny následující situace: ztratí-li nájemce práci a novou nalezne až v místě, kam nebude možné bez obtíží z dosavadního bydliště dojíždětdojde-li k podstatné změně sociální situace nájemce či obdobné okolnosti.

Co se týká Vámi popsaného důvodu, jsem toho názoru, že by jako samotný důvod k ukončení nájmu z důvodu změny okolností nestačil. Nicméně tuto situaci má právo posoudit v případě sporu pouze soud.

Závěrem uvádím, že ačkoliv to explicitně z ustanovení § 2287 občanského zákoníku nevyplývá, platí pro takto danou výpověď 3 měsíční výpovědní doba, pokud není s pronajímatelem toto sjednáno odlišně.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay