15. června 2024

Právní poradna: Můžu vlastnit byt i družstevní podíl?

Mám být v OV s věcným břemenem, tudíž tam nemohu bydlet. Chci si koupit jiný být (družstevní). Z právního hlediska je to možné?

Vlastnické právo je jedním ze základní lidských práv, které je každé osobě ústavně garantováno. Již v čl. 11 Listiny základní práva a svobod se stanoví, že každý má právo vlastnit majetek. Obecně má tedy každá osoba právo nabýt do svého vlastnictví jakýkoliv majetek nezávisle na tom, zda již takovou (či jinou obdobnou věc) vlastní, a to včetně bytu či družstevního podílu.

Pokud jde o družstevní podíl, dovolím si upozornit na skutečnost, že tento lze nabýt pouze za předpokladu, že splňujete podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. V případě družstevního bydlení budete pouze nájemce družstevního bytu, na jehož nájem máte právo v souvislosti se svým členstvím v družstvu. Vlastnické právo k bytu stále svědčí bytovému družstvu.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay