30. května 2024

Právní poradna: Neúměrně vysoké vyúčtování energií

Bydlíme v malém městečku na Jičínsku, stěhujeme se o 7 km dál z 2+kk do 3+1. Majitel nám předal vyúčtování na 32 000 Kč, že jsme prý topili moc, přitom topení hřálo jen od 10 h ráno do 20 h večer, nešlo regulovat, jelikož majitel uškrtil kotel, takže když jste si navolili, že tam chcete 23 stupňů, tak to vytopilo pouze na 17 stupňů a dál to nešlo. Jedná se o podlahové topení, úsporný kotel, jelikož má v jeho domě 17 malometrážních bytů do 50 m2. On k nám vždy došel z venku nabalený ve svetrech, mikinách a montérkové kombinéze a tvrdil, že mu je u nás horko. My tam mrzli, několikrát jsem měla z toho i zánět močových cest, byla ledová podlaha a v koupelně jsme se vždy nachladili, kotel hřál pouze max. 12 hodin denně, jinak bylo topení vypnuté. Ted nám předal vyúčtování 3 roky zpětně na 32 000 Kč bez certifikačního razítka, dělá mu ho syn jeho přítelkyně, který nemá oprávnění. Ani jednou se nepokusil nám předat roční vyúčtování. My to nehledali, jelikož nám hned na začátku tvrdil, že to je propočítané a mělo by to stačit. Sousedka, co se odstěhovala začátkem prosince, jelikož se kamarádí s jeho přítelkyní, ta prý dostala zpět 19 000 Kč a mému muži tvrdil že 27 000 Kč. Lže a neuzná jinou pravdu nežli tu svou, aby ze všeho vyšel s kupou peněz, kterou obere na lidech u něj ubytovaných. Jeho nevlastní syn, co dělá vyúčtování, neplatí nic, ani nájem, ani služby a v tomtéž domě také bydlí. Je tam plíseň a stále se tam něco opravuje, jelikož to firma, co to stavěla, to zfušovala. Naši sousedé za 10 měsíců bydlení u něho od 3. března do 31. 1. dostali také vyúčtování katastrofální, i když platili zálohy, tak po nich chce ještě 19 000 Kč doplatek. Já mu řekla o pokutě, kterou nám dluží za nepředložené vyúčtování za rok 2017, 2018, 2019, on vyhrožuje a chce své smyšlené vyúčtování zaplatit. Co máme dělat?

Odpověď – 1. část

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika předmětného právního vztahu, zejména znění nájemní smlouvy, budu se ve svojí odpovědi řídit toliko zákonnou úpravou vyúčtování služeb.

Vyúčtování Vámi uvedených služeb se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

V souladu se shora uvedeným zákonem je pronajímatel, který je vůči Vám v postavení poskytovatele služeb, povinen Vám předložit vyúčtování služeb do 4 měsíců od skončení daného zúčtovacího období. Ve vyúčtování přitom musí být uvedena skutečná výše nákladů na jednotlivé služby, stejně jako celková výše přijatých měsíčních záloh tak, aby byl patrný případný rozdíl mezi těmito částkami ve vyúčtování.

Pokud byste měla jakékoliv pochybnosti ohledně způsobu a obsahu vyúčtování, máte ze zákona právo předložit námitky proti vyúčtování, a to přímo poskytovateli služeb (pronajímateli) do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Pronajímatel je pak povinen se s námitkami vypořádat do 30 dnů ode dne doručení námitek.

Zároveň máte v případě pochybností o správnosti vyúčtování, způsobených nedostatkem doložených podkladů, právo požádat prostřednictvím písemné žádosti o nahlédnutí do veškerých podkladů, ze kterých jsou patrné náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování a vyúčtování a způsob stanovení výše záloh za služby.

Odpověď – 2. část

Pronajímatel je pak povinen Vám nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období tyto podklady doložit. Pokud byste o doložení těchto podkladů požádala, pak činí lhůta pro podání námitek 30 dnů ode dne doložení uvedených podkladů.

Jestliže pronajímatel nedoručí včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb (nájemce) nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit Vám pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo Vaším zaviněním. Tato pokuta činí 50 Kč za každý započatý den prodlení, nebylo-li ujednáno jinak.

Pokud by pronajímatel odmítal splnit kteroukoliv ze svých výše uvedených povinností, případně byste měla nadále pochybnosti o správnosti a opodstatněnosti vyúčtování, mohla byste se v krajním případě domáhat ochrany i soudní cestou.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay