3. června 2023

Právní poradna: Novela občanského zákoníku a bytová družstva

Odpověď – 1. část

Na úvod si dovoluji specifikovat, že Vámi uvedená novela byla provedena zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela byla dne 15. 4. 2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů s tím, že dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti. Tímto datem tedy došlo ke změně jednak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ale taktéž ke změně zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev.

Tato novela přináší v oblasti bytových družstev mnoho změn, přičemž níže jsou uvedeny ty nejpodstatnější.

Nejprve bych uvedl změnu spočívající ve zrušení zvláštní úpravy nájmu družstevního bytu obsaženou dříve v ustanoveních §§ 2240, 2241 OZ. Tato ustanovení byla vyloučena bez náhrady, a to z toho důvodu, že původně byla úprava nájmu družstevního bytu obsažena jak v OZ, tak v ZOK. Nyní se tedy primárně užije úprava obsažená v ZOK, přičemž na záležitosti, které ZOK neupravuje, se užije obecná úprava nájmu v OZ. I nadále však platí, že od zákonného znění se lze odchýlit prostřednictvím stanov, avšak jen za předpokladu, že to povaha předmětných ustanovení dovoluje.

Další změnou prošla úprava založení družstva obsažená v ustanovení § 555an. ZOK. Též byla přidána možnost založení družstva bez ustavující schůze, což je nově upraveno v ustanovení § 561a ZOK. V takovém případě nahradí ustavující schůzi dohoda zakladatelů o obsahu stanov, přičemž odpadne zejména nutnost podávat písemné přihlášky. I nadále je pro stanovy vyžadována forma veřejné listiny.

Odpověď – 2. část

Změnu přináší taktéž úprava zvýšení či snížení základního členského vkladu, která je k nalezení v ustanovení § 566–571b ZOK. I nadále platí, že členská schůze může rozhodnout o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů, pokud to budou umožňovat stanovy. Zákon však přináší upřesnění náležitostí, které musí takové rozhodnutí členské schůze obsahovat. K přijetí rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena, a k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu se vyžaduje souhlas tří čtvrtin všech členů družstva.

Náležitosti usnesení členské chůze o snížení základního členského vkladu jsou zpřesněny v ustanovení § 567b ZOK. K přijetí takového usnesení členské schůze o snížení základního členského vkladu je vyžadován souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů družstva. Účinky zvýšení i snížení základního členského vkladu pak nastávají okamžikem zápisu nové výše základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

Úpravy doznala i povinnost zpřístupnění informační desky družstva na internetových stránkách. Nově platí, že internetová informační deska musí být zřízena až u družstev s 200 a více členy, u nichž zároveň stanovy určí, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů. U menších družstev tedy informační deska nemusí být zpřístupněna elektronicky.

Též je nově, dle ustanovení § 636 odst. 3 ZOK, umožněno zaslat pozvánku na členskou schůzi členovi družstva pouze elektronicky, dá-li k tomu daný člen souhlas, přičemž tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Dále prošel úpravou proces přijímání změn stanov bytového družstva. Dle ustanovení § 731 ZOK, je nově pro změnu podmínek, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vyžadován souhlas pouze tří čtvrtin všech členů družstva a zároveň souhlas těch členů družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu mají tyto podmínky změnit. K přijetí takového rozhodnutí členské schůze se vyžaduje forma veřejné listiny. Pro změnu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu nově postačí většina hlasů přítomných členů.

Odpověď – 3. část

V neposlední řadě došlo ke změně v úpravě běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu. Nově je dle ustanovení § 744 odst. 2 ZOK povinnou náležitostí stanov bytového družstva určení rozsahu údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolností, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům. To znamená, že je možné odchýlit se stanovami od běžné úpravy obsažené v OZ, resp. v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Novelizována byla též úprava možnosti rozdělení části zisku a jiných vlastních zdrojů bytového družstva mezi své členy obsažená v ustanovení § 750 ZOK. Pokud to budou připouštět stanovy bytového družstva, může bytové družstvo mezi své členy rozdělit nejvýše 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů, avšak za předpokladu, že budou kumulativně splněny tři podmínky uvedené ve zmíněném ustanovení.

Závěrem je nutno upozornit, že k 1. 1. 2020 vstoupí v účinnost zákon č. 33/2020 Sb., který přinese další změny jak OZ a ZOK, tak i dalších souvisejících právních předpisů.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay

 

 

 

 

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix