30. května 2024

Právní poradna: Odklad měsíčních splátek hypotéky

Koupil jsem si byt na hypotéku a nyní se obávám, že nebudu schopen bance splácet měsíční splátky, protože v práci dostávám jen 60 % své mzdy. Mohu banku požádat o posečkání splátek? Jaké jsou mé možnosti?

Úvodem bych rád zmínil, že ve své odpovědi budu vycházet z obecné právní úpravy hypotečních úvěrů. Zároveň též poukážu na aktuálně projednávané právní předpisy reagující přímo na výskyt koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky dotýkající se úvěrové problematiky. V této souvislosti upozorňuji, že právní úprava vyvolaná pandemií koronaviru je velice proměnlivá, a že odpověď na tento dotaz je tedy poskytována k právnímu stavu ke dni 3. 4. 2020.

Předně uvádím, že hypoteční úvěr sjednaný s bankou je závazkovým vztahem a podrobnosti jeho splácení jsou především předmětem dohody mezi úvěrujícím (bankou) a úvěrovaným (klientem). Jako první varianta řešení se tedy nabízí oslovení banky, která Vám hypoteční úvěr poskytla, s prosbou o odklad splátek.

K aktuálnímu vývoji ve věci možného odkladu (posečkání) splátek v souvislosti s pandemií koronaviru dále uvádím, že dne 1. 4. 2020 schválila vláda návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které bude závazné jak pro banky, tak pro nebankovní subjekty. Tento návrh musí nyní projednat Parlament.

Pokud bude tento návrh v předkládaném znění schválen, znamenalo by to pro Vás možné přerušení splácení hypotečního úvěru na 3 nebo 6 měsíců (dle Vaší volby). K odložení splátek by poté došlo tak, že byste bance oznámil, že k tomuto kroku přistupujete z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Dle návrhu Ministerstva financí byste tyto důvody neměl být povinen nijak prokazovat. Důležitou podmínkou zde ovšem je, že se tento návrh týká spotřebitelských i podnikatelských úvěrů, včetně hypotečních úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypotečních úvěrů je možné přerušit splátky také u smluv sjednaných před 26. březnem 2020, kdy úvěr byl čerpán po tomto datu. Návrh předvídá také podmínku, že splátky by nebylo možné odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS