25. července 2024

Právní poradna: Platby do fondu oprav započítané ve službách? To snad ne!

Chtěla bych se zeptat na placení “fondu oprav”. Všimla jsem si, že v roce 2019 jsem měla tuto zálohu započítanou ve službách, což podle zákona být nesmí. Dotaz se tedy vztahuje na to, kdy byl změněn zákon ohledně této věci a zda mám nárok na vrácení peněz.

Předně bych rád uvedl, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Dále z Vašeho dotazu zcela jasně nevyplývá, zda jste vlastníkem předmětné bytové jednotky a současně členem SVJ, které zajišťuje správu domu a pozemku, či jste nájemcem dané bytové jednotky. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že v dotazu uvažujete o možnosti vrácení peněz, které jste uhradila do tzv. fondu oprav, předpokládám, že vystupujete jako nájemce bytové jednotky, proto ve své odpovědi budu dále vycházet z tohoto předpokladu.

Dle ustanovení § 2251 odst. 2 OZ skutečně pronajímatel nemůže požadovat po nájemci žádné jiné platby nežli nájemné a zálohy na služby, tedy ani příspěvek do fondu oprav. V tomto směru ke změně OZ doposud nedošlo.

K ujednání nájemní smlouvy, které by povinnost přispívat do fondu oprav nájemci ukládalo, se tak nebude v souladu s ustanovením § 2235 odst. 1 OZ přihlížet a nájemce takové příspěvky platit nemusí. Částky, které od Vás pronajímatel doposud přijal jako příspěvky do tzv. fondu oprav, byly s největší pravděpodobností přijaty bez právního důvodu a jedná se z jeho strany o bezdůvodné obohacení na Váš úkor.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay