15. června 2024

Právní poradna: Podoba vyúčtování služeb

Jako každoročně jsme obdrželi roční rozúčtování a vyúčtování nákladů na družstevní byt. V údajích o zúčtovacích jednotkách za vytápění, spotřebu TV a SV jsou kromě dalších údajů uvedeny celkové náklady na vytápění a celkové náklady na spotřebu vody, celkově započitatelná plocha, výpočty na m2, na m3 a další výpočty. Nikde však nejsou uvedeny “celkově vybrané zálohy”, aby bylo možné porovnat výši celkových nákladů oproti zálohám. Ve vyúčtování jde většinou o nedoplatky. Měla by být ve vyúčtování uvedena i celková výše přijatých záloh za jednotlivé služby (mám na mysli ze všech bytů, kterých se to týká, nejen moje)?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“).

V souladu se shora uvedeným zákonem o službách je bytové družstvo, které je vůči Vám v postavení poskytovatele služeb, povinno Vám předložit vyúčtování služeb do 4 měsíců od skončení daného zúčtovacího období. Ve vyúčtování přitom musí být uvedena skutečná výše Vašich nákladů na jednotlivé služby, stejně jako celková výše Vašich přijatých měsíčních záloh tak, aby byl patrný případný rozdíl mezi těmito částkami ve vyúčtování. Jedině takové vyúčtování může způsobit splatnost případného nedoplatku či přeplatku.

Celkově přijaté zálohy od všech členů bytového družstva ve vyúčtování být nemusí, resp. nemají, neboť nijak neovlivní Vaše vyúčtování.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay