25. května 2024

Právní poradna: Přístup k balkónu ve společných prostorách domu

V bytovém domě, kde bydlíme, je založeno SVJ a jeden z vlastníků bytu nehodlá umožnit přístup  k balkónku, ke kterému je vstup ze společného prostoru, nacházejícím se na stejném podlaží (ani není nijak spojený s jeho bytem) s tím, že je to blízko jeho bytu a na stejném patře a má na balkón právo. Podle prohlášení by ale prostor měl spadat mezi společné prostory, do kterých by měli mít přístup všichni. Co máme v tomhle případě dělat, aby prostory uvolnil k používání i dalším vlastníkům bytů? 

Odpověď

Předně mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu a stanov Vašeho společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“).

K určení, zda je balkón vymezen jako společná část domu, je nezbytné vycházet z prohlášení vlastníka, přičemž z Vašeho dotazu vyplývá, že se jedná o společnou část domu. Současně je však nezbytné zjistit, zda dle prohlášení vlastníka nebyl předmětný balkón přenechán do výlučného užívání právě jednomu z vlastníků, neboť v takovém případě náleží užívací právo právě jemu a ke změně tohoto právního režimu by muselo dojít ke změně prohlášení vlastníka.

Pokud však balkón nebyl přenechán do výlučného užívání, resp. je tedy společnou částí domu, kterou mohou užívat všichni vlastníci společně, dle OZ platí, že vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

V prvé řadě je nejvhodnější řešit tyto spory s dotčeným vlastníkem ústní dohodou a objasnit mu, jaké jsou práva a povinnosti ostatních vlastníků v rámci SVJ a o možných následcích, které mohou nastat pokud bude pokračovat ve svém jednání.

Pokud ani po informování dotčeného vlastníka nedochází ke změně jeho jednání, mohou se ostatní členové SVJ domáhat ochrany svého práva soudní cestou, tedy prostřednictvím negatorní žaloby. V takovém případě doporučuji vyhledat advokáta.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay