30. května 2024

Právní poradna: Rekonstrukce bytu v době pandemie

Již dlouhou dobu s manželem plánujeme rekonstrukci jádra v bytě, který máme v osobním vlastnictví. Nyní jsme s manželem doma, tak bychom rekonstrukci chtěli zrealizovat. Můžeme si za současného stavu pozvat řemeslníky do bytu, aby nám jádro opravili? Je nějaký limit, kolik řemeslníků může být v bytě v jednom okamžiku?

Předně mi dovolte uvést, že právní úprava a opatření přímo reagující na výskyt onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, na území České republiky, se neustále vyvíjí, a že odpověď na tento dotaz je tedy poskytována k právnímu stavu ke dni 13. 4. 2020.

K Vašemu dotazu lze obecně uvést, že dle aktuálně platných opatření souvisejících s epidemií koronaviru není podnikatelská činnost spočívající v pracích spojených s rekonstrukcí bytu zakázána. Rekonstrukční práce mohou probíhat de facto bez omezení v tom smyslu, že není nijak limitován počet osob (řemeslníků), které mohou být v jeden okamžik v bytě.

Je třeba ovšem zvážit, kolik osob je, v zájmu jistého kompromisu mezi zamezením šíření nákazy a požadovaným vykonáním prací, skutečně zapotřebí. Poukazuji např. na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je nařízeno všem osobám pobývajícím na území České republiky omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Situaci by měnil také fakt, pokud by kterékoliv osobě ve Vaší domácnosti byla nařízena karanténa, a hrozilo by porušení karantény přítomností řemeslníků v bytě.

K danému tématu je třeba dále poznamenat, že všechny osoby, které nejsou členy Vaší domácnosti, a Váš byt není jejich bydlištěm, jsou povinny užít ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Řemeslníci by tedy při provádění prací u Vás v bytě určitě měli užívat roušku nebo jiný ochranných prostředek dýchacích cest.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS