26. května 2024

Právní poradna: Rozvod a přepis majetku na dítě

Rodiče mého vnuka se budou rozvádět a syn tvrdí, že po splacení hypotéky byt přepíše na syna (tedy na mého vnuka). Nyní je byt ve společném jmění manželů. Tomuto tvrzení snacha nevěří. Vnuk má devět let a hypotéka se bude splácet ještě dalších dvacet let. Splácí ji syn. Dá se použít nějaká smlouva již teď, která zaručí převod bytu do vlastnictví vnuka po splacení hypotéky?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Ve Vaší situaci lze vlastnictví k předmětnému bytu převést na Vašeho nezletilého vnuka prostřednictvím darovací smlouvy. Jelikož se jedná o převod nemovitosti, je v OZ pro takovou darovací smlouvu vyžadována písemná forma, přičemž podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby došlo k převodu vlastnického práva k bytu až po splacení hypotéky, jak požadujete, bude třeba převod vlastnického práva k bytu vázat na splnění podmínky, konkrétně podmínky odkládací. Touto podmínkou by pak konkrétně bylo splacení hypotéky a Váš vnuk by předmětnou nemovitost mohl nabýt až poté. V takovém případě by totiž darovací smlouva nabyla účinnosti okamžikem splacení hypotéky a teprve poté by mohla být společně s návrhem na vklad vlastnického práva ve prospěch Vašeho vnuka podána na příslušný katastrální úřad.

Jelikož je ale Váš vnuk nezletilý, bude třeba, aby předmětnou darovací smlouvu schválil soud. Dle § 898 odst. 2 písm. a) OZ je totiž třeba souhlasu soudu k právním jednáním, kterými dítě nabývá nemovitou věc. Současně doporučuji seznámit se se smluvními podmínkami hypoteční banky.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay