23. července 2024

Právní poradna: Únik vody v bytě

Jsem půl roku majitelkou bytu, ale doposud v něm nikdo nebydlí, není tam tedy žádný odběr vody. V bytě je neustále vlhká zeď, protože je tudy vedena trubka přívodu vody. Na toto léta upozorňovala správce původní majitelka bytu, ale vždy byla odbyta s tím, že to je problém v jejím bytě. Nyní při odečtu spotřeby vody bylo zjištěno, že přesto, že jsem v bytě neměla žádný odběr vody, zmizelo za půl roku 200m3 vody, které bych měla já uhradit. Dle předběžného zjištění bude únik vody ve zdi, která dělí můj byt a společné prostory. V místě, kde vchází trubka do mého bytu, je uzávěr vody, který je suchý a sucho je i za ním. Můj dotaz tedy je, kde začíná přívod vody patřící k bytu. Začíná od hlavního uzávěru v bytě, nebo již před ním ve zmiňované zdi? Vodoměr v bytě není. Nevím, jestli zeď se v celé síle počítá k bytu, společným prostorům nebo je to napůl.

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a dále z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „nařízení vlády“).

Společné části domu mají být dle platné právní úpravy vymezeny v prohlášení vlastníka. Ve Vašem případě je tedy pro znalost toho, zda je předmětná vodovodní trubka součástí bytu nebo zda patří do společných částí, potřeba zjistit, jak je tato určena v prohlášení vlastníka. Současně bude nutné zjistit, kde přesně, resp. v jaké části došlo k poškození vodovodní trubky. Od toho se pak bude odvíjet, kdo má povinnost platit za spotřebu vody a případnou opravu vodovodní trubky.

Odpověď  – 2. část

V případě, že v prohlášení vlastníka není vymezení rozvodů vody vůbec řešeno, bude třeba na Vaši situaci použít zákonnou úpravu, která určuje společné části domu. Dle nařízení vlády pak do společných částí domu patří mimo jiného také: „rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií…“.

Na základě tohoto zákonného vymezení by tedy ve Vašem případě patřila předmětná trubka do společných částí domu, jelikož se jedná o rozvod vody až k uzávěru pro byt, ve kterém nejsou instalována měřidla. Případná oprava protékající vodovodní trubky by pak měla být hrazena z finančních zdrojů Vašeho SVJ.

Co se týká zdi, v které se vodovodní trubka nachází, tak ta taktéž patří do společných částí, jelikož dle nařízení vlády jsou všechny obvodové stěny prostorově ohraničující byt vždy společnou částí domu s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů. Případná oprava vodou poškozené zdi jako takové by měla být tedy taktéž hrazena z finančních zdrojů Vašeho SVJ, a to kromě vnitřních povrchových úprav stěny, které byste musela hradit Vy, jakožto vlastník jednotky.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay