22. července 2024

Právní poradna: Vypořádání spoluvlastnictví

Jsem vlastníkem nemovitosti společně s mojí tetou, přičemž na domě leží ještě i věcné břemeno ve formě dožití mého strýce (pomiňme, že zde již 13 let trvale nežije, ale dokazovalo by se to těžko). Mám zájem půlku od tety odkoupit. Ona však trvá na nesmyslné částce (řekněme o půl milionu vyšší, než je odhadní cena bez věcného břemene). Je nějaký způsob, jak ji přimět k akceptování odhadní ceny? Já ji nechci “okrást” (proto stále neberu v úvahu, že na nemovitosti je břemeno dožití), ale zase se nenechám nesmyslně odírat. Jak se postupuje v takové patové situaci – já dům (někomu cizímu) prodat nechci, naopak chci koupit druhou půlku, ale ne za nesmyslně vysokou částku.

Spoluvlastnictví je možné zrušit dohodou s vaší tetou. Dohoda musí obsahovat způsob vypořádání. Ve vašem případě je nutné, aby tato dohoda měla písemnou formu. Vypořádání lze provést mimo jiné tak, že vlastnické právo bude převedeno na Vás a teta bude Vámi vyplacena. Z vašeho dotazu vyplývá, že dohoda s tetou není možná, proto se jako nejvhodnější řešení jeví obrátit se s návrhem na soud, který o tomto návrhu rozhodne. Rozhoduje-li soud o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne zároveň o způsobu vypořádání. O vypořádání může rozhodnout tak, že přikáže věc jednomu ze spoluvlastníků za přiměřenou cenu.

Dále vás upozorním, že máte k druhé polovině nemovitosti předkupní právo. To znamená, že pokud by vaše teta chtěla svoji polovinu prodat, má povinnost vám ji nabídnout ke koupi ze stejných podmínek, za jakých by ji prodala třetí osobě. Předkupní právo máte i tehdy, převáděla by teta svoji polovinu bezúplatně, např. darováním. Pak máte právo odkoupit její podíl za cenu obvyklou.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay