15. června 2024

Právní poradna: Výše záloh na úklid domu

Mám dotaz ohledně výše měsíčního placení úklidu nebytových prostor. Bydlím v podnájmu, v domě soukromého majitele, spolu s dalšími 14 nájemníky. Platíme každý měsíčně 350 Kč × 15 = 5250 Kč. Tento úklid provádí rodinný příslušník majitele, a to 1 × týdně 2 hod., tzn. 8 hod/měsíčně. To je trochu hodně. Chtěli bychom si najít úklidovou firmu za menší platbu, ale máme obavy, že nám to majitel nepovolí, a bude nám dělat problémy. Máme ze zákona právo na tuto změnu? Jak máme postupovat?

úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškeré okolnosti Vaší situace budu ve své odpovědi vycházet toliko z obecné právní úpravy, a to především z příslušných ustanovení občanského zákoníku a ze zákona č. 67/2013 Sb., který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Podle platné právní je, až na určité výjimky, na dohodě stran (pronajímatele a nájemce), která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel a které naopak nájemce.  Současně je na dohodě stran stanovení rozsahu a výše těchto poskytnutých služeb, mezi které patří i úklid společných prostor (předpokládám, že Váš dotaz směřuje právě na společné prostory).

Cena za plnění spojená s užíváním bytu či služeb spojených s užíváním bytu závisí často na skutečně čerpaném plnění (např. spotřebovaná voda), v jiných případech je na skutečném čerpání nezávislá (např. úklid nebo ostraha objektu). Záleží na dohodě stran, jakým způsobem si ujednají placení těch kterých poskytovaných plnění.

Určitým korektivem pak může být ust. § 2239 občanského zákoníku, dle kterého se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Je však otázkou, zda ve Vašem případě lze povinnost nájemců hradit měsíčně 350,- Kč za úklid společných prostor v porovnání s kvalitou provedeného úklidu, posoudit jako zjevně nepřiměřené, nicméně dle mého názoru se o zjevnou nepřiměřenost nejedná.

Pokud však máte společně s ostatními nájemci za to, že náklady na úklid neodpovídají kvalitě prováděného úklidu a že lze úklid provádět i za nižší náklady, doporučuji předložit vlastníku bytů návrh na změnu osoby, která provádí úklid.

Avšak jak jsem již uvedl, bude vždy záležet na vzájemné dohodě mezi vlastníkem bytů a nájemníky.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay