26. května 2024

Právní poradna: Zvířata v pronajatém bytě zakázána?

Nastěhovala jsem se se známou do nově pronajatého bytu. Známá má psa a já dva králíky. Nedávno u nás byl pan pronajímatel ohledně podpisu zbylých dokumentů, a když si všiml zvířat, tak nám řekl, že zvířata jsou zakázaná a že jsme to podepsali ve smlouvě a že zvířata musí pryč nebo že nám dá výpověď. Já ani známá se zvířat zbavovat určitě nehodláme, ale nevíme, co máme dělat.

Úvodem si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to především znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Právo nájemce chovat v bytě zvíře je zaručeno občanským zákoníkem, ve kterém je výslovně stanoveno, že nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. V případě, že by takový chov zvířete vyvolal zvýšení nákladů na údržbu společných částí domu, má pronajímatel právo požadovat po nájemci náhradu těchto nákladů.

Pokud tedy Vaše nájemní smlouva obsahuje ujednání zakazující chov zvířat v bytě, je toto ujednání neplatné, jelikož je v rozporu s platnou právní úpravou. Toto vychází především z ust. § 2235 OZ, který zaručuje ochranu práv nájemce přiznaných mu zákonem, když stanovuje, že k ujednáním, které zkracují nájemcova práva, se nepřihlíží.

Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že ujednání nájemní smlouvy zakazující nájemci chov zvířat v bytě je neplatné a pronajímatel Vám tedy nemůže chov zvířat v bytě zakazovat, jestliže tím nepůsobíte pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay