26. května 2024

Program Nájemní bydlení je spuštěn

Dnes jsme spustili nový úvěrově-dotační program Nájemní bydlení na vybudování nových nájemních bytů. Výše dotace bude až do 25 % celkových způsobilých nákladů a výše úvěru až do 90 % celkových způsobilých nákladů. Žádosti bude možné podávat od 15. května 2023.

Podporu lze využít na výstavbu bytového domu s nájemními byty; na stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt (netýká se prostor v rodinném domě); na nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne nájemní byt (nikoliv v rodinném domě); stavební úpravu rodinného nebo bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne bytový dům; stavební úpravu bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, kterou vznikne nájemní byt způsobilý k bydlení.

Více informací naleznete na www.sfpi.cz

Foto: MMR