20. dubna 2024

Program Podpora bydlení pro rok 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností od 5. listopadu 2018 vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů a dále pak s účinností ke dni 7. listopadu 2018 do programu Podpora bydlení, podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Lhůty pro doručení žádostí jsou následující:

Pečovatelský byt, Komunitní domy seniorů (KODUS) – 1. února 2019,

Technická infrastruktura – 5. února 2019,

Bytové domy bez bariér – 5. února 2019.

Více informací zde

Zdroj: MMR

Foto: Pixabay