20. dubna 2024

Program Podpora bydlení pro rok 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 21. října 2019 vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programů na podporu bydlení.

Program Podpora bydlení má podprogramy Podporované byty (Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů) a Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Podporované byty

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav.

Bytové domy bez bariér

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Technická infrastruktura

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.

Lhůta pro doručení žádostí končí 21. ledna 2020.

Více informací zde

Zdroj: MMR